ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်များ

ပိုမို၍ တာဝန်ခံမှုရှိလာရန် ရွေးကောက်ပွဲသတင်းအချက်လက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဘယ်လို အချက်အလက်တွေက အရေးပါတာလဲ။ သတင်းအချက်အလက်များ အညွှန်းသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်၏ အဓိက အချက်များကို ထင်ရှားစေပြီး(ဥပမာ - ခိုင်လုံမဲ၊ ပယ်မဲ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ မဲဆန္ဒရှင်များ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းနှင့် ရလာဒ်များ) ကိစ္စရပ် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် ဥပမာ များကို ဖော်ပြပေးသည်။
နောက်ထပ်ဆက်ဖတ်လိုသည်။

သတင်းအချက်အလက်တွေက ဘယ်လောက်အထိ အများသူငှာ ကြည့်ရှုနိုင်သလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ အချက်အလက်များ အညွှန်းသည် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ဥပမာ အချိန်နှင့် တပြေးညီဖြစ်ခြင်း
နောက်ထပ်ဆက်ဖတ်လိုသည်။

Data များနှင့်ကစားခြင်း။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ Data သင်တန်းကျောင်းသည် သင့်အား data များကို အသုံးပြုတတ်ရန်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်ရန် ကူညီပေးသည်။ project အခြေခံ သင်ခန်းစာများတွင် data analysis ဖြစ်စဉ်တွင် အဓိက အဆင့်များနှင့် data များကို မည်သို့မည်ပုံ အကျဉ်းချုပ်နိုင်ကြောင်းတို့ကို တွေ့ရမည်။
နောက်ထပ်ဆက်ဖတ်လိုသည်။

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tumblr