ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၏ စွမ်းပကားကို ဖော်ထုတ်ခြင်း


အပိုင်း (၄)။ ပွင့်လင်းရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက် လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း၊ တောင်အမေရိကတိုက်မှ သာဓကများ

ပီရူး

အကဲဖြတ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ။ ။၂၀၁၁ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ သမ္မတနှင့် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ၂၀၁၁ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ သမ္မရွေးကောက်ပွဲ ဒုတိယအ

နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ပီရူးနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ မှတ်တမ်းရုံးသည် မှတ်ပုံတင် လျှောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများစာရင်း၊ ပါတီများ၏ မှတ်ပုံတင်ထားမှုအခြေအနေနှင့် အခြားဆက်စပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များစွာကို ထုတ်ပြန်သည်။ ပါတီအသင်းဝင် အရေအတွက် ကိန်းဂဏန်းများနှင့် ပါတီဝင် အမည်စာရင်း အပြည့်အစုံကို PDF ဖြင့် download ချနိုင်သည်။ ပွင့်လင်း သတင်းအချက်အလက်များ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် တစ်ခုတည်းသော အားနည်းချက်မှာ PDF သည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ မရသည့် format ဖြစ်နေခြင်းပင်။

ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ။ ပီရူး နိုင်ငံ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းသတင်း အချက်အလက်မူအတော်များများနှင့် ကိုက်ညီသည့်အတွက် နမူနာကောင်းတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ နှင့်ပတ်သက်သော အကျဉ်းချုံး အချက်အလက်များ အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး၊ မူပိုင်ခွင့်ရှိ format (Excel) ဖြင့် download ရယူနိုင်သည်။ အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ တစ်ခုချင်း ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များကို တစ်ခုတစည်းတည်း download ချ၍မရခြင်းပင် (ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်အချက်အလက်များမှာ သီးခြား file များနှင့်ဖြစ်သည်)။ ယင်းအတွက် data analysis လုပ်သည့်အခါ ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ် အချက်အလက် နမူနားအား ဤနေရာ တွင်တွေ့နိုင်သည်။


Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tumblr